Proprioceptive Neuromuscular Facilitation –mięśniowe torowanie ruchu, jest metodą dedykowaną przywracaniu utraconej funkcji.

PNF to nazwa koncepcji leczenia pacjentów, której celem jest usprawnianie systemu nerwowo-mięśniowego- uzyskiwane przez stymulację proprioreceptorów i exteroreceptorów. Opierając się na budowie anatomicznej człowieka PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego. Według filozofii PNF, proponowana pacjentowi terapia ma być bezbolesna 

i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego 
i wzorowana  na naturalnych ruchach zdrowego człowieka. W terapii PNF wykorzystywane są wzorce mięśniowe, aktywizowane w czasie terapii poprzez specyficzną stymulację proprioreceptorów 
i exteroreceptorów. W leczeniu terapeuta wykorzystuje prawa neurofizjologiczne dotyczące kontroli ruchu. 
Wzorce w terapii wybierane są w zależności od ich istotności dla stanu pacjenta, a specjalne techniki PNF pozwalają terapeucie podjąć bezpośrednią interwencję (leczenie) służące poprawie jakości sensomotorycznej.
Ze względu na szerokie możliwości oddziaływania koncepcja PNF przestała być utożsamiana ze sposobem pracy przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów neurologicznych. 
Z powodzeniem stosuje się ją również w ortopedii, pediatrii, chorobach nerwowo-mięśniowych, wadach postawy czy skoliozach.

 

facebook_page_plugin

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.