REZERWACJA: +48 694 678 558

Usługi Cennik

Usługi

Wybierz jedną z kategori.

Fizjoterapia

Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci. 

Celem fizjoterapii jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej.

Rozróżnia się trzy główne działy fizjoterapii:

  • masaż leczniczy,
  • fizykoterapię,
  • kinezyterapię.